सामाजिक मंडळे

 

  • शिवसागर कला, क्रीडा, सांस्कृतिक मंडळ  
  • गुलाबमास्तर कला, क्रीडा, सांस्कृतिक मंडळ
  • ना. जयंत पाटील विचारमंच
  • अलंकापुरी मित्र मंडळ 
  • अष्टविनायक तरुण मंडळ

बचतगट 
शुभलक्ष्मी