शैक्षणिक संस्था

 

  1. जि.प. मुला-मुलींची शाळा – १लीचे ७ वी  विद्यार्थी संख्या-२१७ (२००८-०९)
  2. कणेगांव हायस्कूल कणेगांव – इ.८वी ते १० वी विद्यार्थी संख्या – १०४ (२००८-०९)                 
  3. आंगणवाडी – लहानगट – मोठा गट – विद्यार्थी – ६९