पतसंस्था

 

  1. भिमराव पाटील (आण्णा) ग्रा. वि.शे.सह. पतसंस्था
  2. शिवगणेश ग्रा.बि.शे. सह. संस्था