सोसायटी

 

  • कणेगांव विविध कार्यकारी सेवा सह. सोसायटी क्र.१ 
  • राजाराम बापू विविध कार्यकारी सेवा सह. सोसायटी क्र.२